Palbit predajca

Spoločnosť GAMITEC s.r.o. je oficiálnym predajcom značky Palbit, svetového výrobcu špičkových nástrojov pre obrábanie.

Predaj nástrojov

Našou hlavnou náplňou je predaj kovoobrábacích nástrojov, poradenstvo v tejto oblasti a s tým spojené služby zákazníkom.

Skúsený tím

Náš tím tvoria skúsení obchodní a technickí zástupcovia a ich technická podpora priamo u vás, alebo v sídle spoločnosti.

Dlhoročné skúsenosti

Máme dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti nasadenia nových kovo­obrábacích nástrojov a v zvyšovaní efektivity obrábania.

Spoločnosť GAMITEC s.r.o. je oficiálnym predajcom portugalskej značky Palbit. Ide o svetového výrobcu špičkových  kovoobrábacích nástrojov. Palbit má kompletný sortiment výrobkov pre frézovanie, sústruženie, vŕtanie, závitovanie a pod.. Za ich úspechom sa skrývajú dlhoročné skúsenosti s výrobou a vývojom obrábacích nástrojov ktorých kvalita je na tej najvyššej úrovni. Ich využitie nájdeme v priemyselných odvetviach ako sú automobilový priemysel, letecký priemysel, železničný priemysel, výroba foriem, zdravotníctvo, lisovanie a všeobecné spracovanie kovov.

PALBIT General catalogue

Tetrafeed 16420 – Test Report

Hifeed monolitná fréza