10
feb

Podpora mladých a športu

Okrem našich pracovných aktivít podporujeme mladých v oblasti športu.
Podporili sme Adidas 4 Sport Cup ktorý sa konal v Prešove v dňoch
2.-5. 2.2017

Kontakt